VIBHS Financial Limited társaságot az Egyesült Királyságban a Financial Conduct Authority a 613381. sz. hivatkozási szám engedélyezte és szabályozza. Angliában és Walesben korlátolt felelősségű társaságként van bejegyezve a Companies House-nál 08279988 -as cégjegyzékszámon.

A Forex és / vagy CFD kereskedés nagyfokú kockázatot hordoz, és így lehet, hogy nem minden befektető számára megfelelő.

A jelen dokumentumban szereplő szignálokat és / vagy előrejelzéseket egy független harmadik szolgáltató fél kínálja.

Az ebben a dokumentumban megjelenített, múltbeli teljesítményre vagy szimulált múltbeli teljesítményre vonatkozó mutatók nem jelentenek előrejelzést jövőbeli eredményekre vonatkozóan.

Amikor Ön a lakhelyétől különböző ország devizájában denominált Forex, vagy CFD pozícióba fektet be, számolnia kell a különböző devizák közötti konverzióval, melyek lehetnek akár pozitív, akár negatív hatásúak.

Az ebben a dokumentumban benne foglalt információk, vélemények, hírek, kutatások, elemzések, szignálok, előrejelzések és árak általános piaci magyarázatként szolgálnak, és azokat sem kifejezetten, sem pedig implicit módon, sem közvetlenül, sem közvetetten, semilyen módon nem szabad pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési tanácsnak, befektetési stratégiának vagy javaslatnak értelmezni. Amíg az IFOREX és a független szolgáltató a lehető legjobb együttműködést valósítja meg az információk pontosságának biztosítása érdekében, az IFOREX semmilyen körülmények között nem felelős a dokumentum tartalmának minőségéért, hitelességéért, helyességéért, teljességéért és relevanciájáért.

Minden információt, hipertext linkeket és / vagy bármilyen más elérhető számítógépes linket jóhiszeműleg ajánlanak. Ez az információ valószínűleg helyes az Ön által megnézett dátumtól, azonban az IFOREX nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát a dokumentumban szereplő információk teljességére vagy pontosságára vonatkozóan. Ön vállalja a teljes kockázatát annak, hogy ezen információkra hagyatkozik vagy sem. Ezeket az információkat azzal a feltétellel bocsátjuk az Ön rendelkezésére, hogy Ön vagy bármely más személy, aki ezeket az információkat megkapja, az információk felhasználása előtt saját maga döntse el, hogy azok alkalmasak-e bármilyen felhasználási célra. Az IFOREX semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmiféle kárért, amelyek az ezen információk vagy ezen dokumentumban említett termékek felhasználásából vagy azokra való támaszkodásából származnak. A dokumentum elolvasásával Ön lemond bármilyen követelésről vagy kárigényről az IFOREX ellen.

Ablak bezárása